डॉ. पालतेवारांना दोन कोटी वेतन हवे होते

Primary tabs

डॉ. पालतेवार यांनी रुग्णांच्या नावाने व्हाऊचरद्वारे रुग्णालयातून कोटय़वधी रुपयांची उचल केली.