‘टॅक्सी कॅब’ची संख्या तीनच वर्षांत सहापट!

Primary tabs

देशातील कोणत्याही शहराच्या तुलनेत पुणे शहरामध्ये वाहनांच्या वाढीचा वेग सर्वाधिक आहे.