‘आधार’वरील जन्मतारखेत वर्षांची तफावत असल्यास दुरुस्ती मुंबईला

Primary tabs

  आधार कार्डवरील जन्मतारीख, लिंग, पत्ता, छायाचित्र अशा कोणत्याही दुरुस्तीचे काम आधार केंद्रांवर केले जात होते.