"सध्याचा काळ हा भाषेच्या अभद्रीकरणाचा"

Primary tabs

भाषेच्या अभद्रीकरणाचा सध्याचा काळ आहे. ना धड मराठी, ना हिंदी, ना इंग्रजी बोलली जात आहे.