अखेर गावठाणांचे भूमापन

Primary tabs

नवी मुंबई शहाची निर्मिती करताना बेलापूर, पनवेल, उरण या तालुक्यांतील १६ हजार हेक्टर जमीन संपादित करण्यात आली आहे.