शहरबात : मैदान मिळेल का?

सिडकोकडून येथील सर्व पक्षांनी मिळून सिडकोकडे मैदानाच्या जागेची मागणी केली होती.

कुटुंबसंकुल : लोकसहभागातून विकास

नेरुळ सेक्टर १९-अ येथे १९९४ मध्ये अलकनंदा को.ऑ. हा. सो. स्थापन करण्यात आली

फेरीवाला सर्वेक्षण आठवडाभरात सुरू

नवी मुंबई महापालिका क्षेत्रातील फेरीवाल्यांचे सर्वेक्षण आठवडाभरात सुरू करण्यात येणार आहे

सफाईअभावी जागोजागी कचरा

किमान वेतन मिळावे या मागणीसाठी कंत्राटी सफाई कामगारांनी काम बंद आंदोलन सुरू केले आहे.

विमानतळ परिसरात बेकायदा बांधकामे

नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी एकूण दोन हजार २६८ हेक्टर जमीन लागणार आहे