प्रकल्पग्रस्तांच्या घरांची राजकीय पक्षांना ‘चिंता’

प्रकल्पग्रस्त आणि निकृष्ट इमारतींची पुनर्बाधणी या विषयांवरच नवी मुंबईतील राजकारण अनेक वर्षे फिरत आहे.

३७९ शाळाबाह्य़ मुले मुख्य प्रवाहात

कायद्याची अंमलबजावणी केल्याशिवाय शाळाबाह्य़ मुलांची समस्या सुटणार नाही

तांडेल मैदानात पुन्हा बांधकाम कचरा

कचरा मैदाने, किनाऱ्यांच्या ठिकाणी टाकला जात असल्याने या ठिकाणांना बकालावस्था निर्माण झाली आहे. 

पावसाळ्यातील बेगमी ठरणारी सुकी मासळीही महाग

पावसाळ्याची बेगमी म्हणून सुक्या मासळीचा साठा करून ठेवणाऱ्यांना खरेदीत हात आखडता घ्यावा लागत आहे.

खारघरमधील पाणथळ गिळंकृत?

‘अभिव्यक्ती’ या सामाजिक संघटेनेने यासंदर्भात पर्यावरण आयुक्तांशी पत्रव्यवहारात केला आहे.